«

»

jan 26

Print denne Indlæg

Formandens beretning 2015

Velkommen til Årets generalforsamling, som er foreningens nr. 61.
Dejligt at se så mange fremmødte.

Jeg vil gerne takke alle jer, der var mødt op til ferniseringen i lørdags, hvor i også kunne møde Årets kunstner, Herdis Jensen, der fortalte om sin kunst. I var med til at gøre det til en rigtig hyggelig formiddag.

Vi har i det sidste år afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Vi er i dag 389 medlemmer i Århus Rådhus Kunstforening, hvilket desværre er 4 færre end i 2015 – på trods af, at der i 2015 er optaget 27 nye medlemmer. De medlemmer, der har meldt sig ud af foreningen, har været medlem af foreningen i mange år – og de giver alle udtryk for, at de har været rigtig glade for at være medlem. Men flere er gået på efterløn eller pension og har valgt at ophøre deres medlemskab.
Faldende medlemstal betyder som nævnt også færre penge at købe kunst for.

Vi har i 2015 købt kunst for i alt kr. 270.695, som er lidt mindre en i 2014. (kr. 277.456,50)

Vi har derfor stadig et mål i Bestyrelsen om, at få medlemstallet op i nærheden af 450 – og har, ligesom sidste år, reklameret for kunstforeningen på de forskellige intranet i Aarhus Kommune – MEN derudover er det vigtigt, at vi som medlemmer i fællesskab gør en aktiv indsats for at nå målet. Så vi har brug for jeres hjælp til at fortælle din kollega ude på din arbejdsplads om foreningen. I kan hente informationer ved at henvise til vores hjemmeside eller til det LINK om foreningen, der findes på Aarhus Kommunes Intranet, Medarbejderportalen. Der ligger også en QR-kode på bordet i kan benytte.

I Bestyrelsen forsøger vi, at gøre nogle gode indkøb, at få så meget for pengene som overhovedet muligt – naturligvis med respekt over for kunstneren – og uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Også i 2015 har vi oplevet, at prisen på et kunstværk har fået ”en tak opad”, men vi synes alligevel vi har formået, at gøre nogle gode indkøb.

Bestyrelsen har besøgt en del kunstnere, censurerede udstillinger, gallerier, atelier mv. OG det er altid gode og berigende oplevelser, og det er også altid spændende om I som medlemmer kan lide det vi har købt.

Også i 2015 har rigtig mange af jer foreslået nogle kunstnere som vi skulle besøge – og nogle af disse har vi aflagt et besøg. Vi er rigtig glade for jeres forslag – så bliv endelig ved med at melde ind.

Vi har i 2015 bl.a. besøgt Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus Kunsthal, Galleri V58, kunstmalerne, Mette Tønder og Michael Bredtved samt tegneren Kurt Westergaard, alle 3 kunstnere , der bor i Aarhus og Galleri Molevit i Randers.

Vi har også været på den årlige lørdagsudflugt, som denne gang gik til Ebeltoft området.
Her besøgte vi bl.a. grafikeren Nalini Printz, som netop var blev færdiguddannet på Århus Kunstakademi og kåret som Årets Kunstner 2015 ved Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup, Glaspusterne,Tobias Møhl og Trine Drivsholm, Galleri Bruno, Billedkunstner Ola Juliussen, hvis værker er surrealistiske og unikke på sin helt egen måde og til sidst det Litografiske værksted, Saxum-Litho i Gravlev, der ejes af Niels Peitersen, som er uddannet stentrykker. Et værksted, der rummer alle trykmaskiner inden for det gamle litografiske håndværk – og absolut et sted vi kan anbefale at besøge.
Vi så megen god kunst og købte bl.a. tre koldnålsraderinger af Nalini Printz, en glasvase og en glasskulptur af Tobias Møhl, et glasfad af Trine Drivsholm, en tushtegning af Ola Juliussen og flere gode litografier ved Saxum-Litho.

Derudover har vi naturligvis besøgt den århusianske kunstner, Herdis Jensen, der bor i Risskov.
Herdis er som nævnt ”Årets Kunstner” og flere af jer havde fornøjelsen af at møde hende til ferniseringen i lørdags.
Herdis har malet i mange år og har fokus på landskaber, som de marginaliserede gemmer sig i. Hun er meget optaget af de udstødte og de hjemløse i samfundet – mennesker, som ikke lige passer ind i rammen – og som I kan bruger hun gerne motiver af samfundets udstødte i sine billeder. Hun vil gerne have, at hendes billeder åbner folks øjne for samfundets ”bagside” – som mange lukker øjnene for. Om de hjemløse siger Herdis Jensen: ” Man skal være stærk for at leve på gaden. Her kan man ikke lukke sig inde, og det kræver ekstra kræfter”
Herdis har været repræsenteret på Kunstnernes Påskeudstilling og Kunstnernes sommerudstilling flere gange og senest i 2015

Ud over Årets kunstner vil jeg også fremhæve vores køb hos Galleri Nørballe i Augustenborg.
Vi købte et af 99 små, særligt producerede og nummererede bronze-næsehorn lavet af Hans Kongelighed Højhed, Prins Henrik. Mange er blevet overraskede og imponerede over kvaliteten i og omfanget af hans kunst, som nogle af jer forhåbentlig nåede at se på ”Aros”. Og vi er rigtige glade for, at vi var så heldige, at få købt et af disse nummererede næsehorn – de blev nemlig revet væk. Og der bliver ikke lavet flere. Overskuddet fra salget af de 99 næsehorn er gået til WWF – Verdensnaturfonden. Der medfølger et certifikat.

Og sidst – men ikke mindst vil jeg også nævne en ung og ny kunstner, 25-årige Nicolas Wridt Hansen, som vi besøgte i hans Galleri på Gallo. Nicolas historie er, at han under en indlæggelse for 4 år siden på psykiatrisk hospital fik et lærred foræret af sin mor. Dette blev nøglen til en forandring for Nicolas og hans vej ind i kunstens verden. Nicolas´s kunstnernavn er Undertaci, som er et ordspil på Museum Overtacis navn som i øvrigt betyder overtosse. Om Undertaci så betyder undertosse – vil jeg lade stå usagt. Undertaci har i dag, sammen med 3 andre unge, åbnet Galleri Ground Zero, i det tidligere Eigils Bageri, på Skovvejen i Aarhus. Og dette vil vi ønske ham held og lykke med. Vi købte bla. de tre værker ”Spiddet af byen”, ”H.C Andersen” og ”Justits”.

Vi synes det igen har været et udmærket og mangfoldigt kunst-år for foreningen og vi håber I kan se, at vi har gjort os umage.

De indkøbte kunstværker hænger vi op i de kantiner vi har til rådighed på vore arbejdspladser og vi udlåner gerne værkerne til interesserede medlemmer, som så “opbevarer” værkerne og får glæde af disse indtil de skal bortloddes. På hjemmesiden ligger et bredt og repræsentativt udsnit af de indkøbte værker.

Foreningens hjemmeside – www.aarhusraadhuskunstforening.dk – er stadig vores eneste mulighed for kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer. Og vi forsøger, at gøre siden så interessant og ”aktiv” som muligt og at ”nå” ud til jer som medlemmer af foreningen. I er fortsat meget velkomne til at bidrage til aktivitet – så hermed en opfordring til jer alle – og HUSK at kigge forbi siden engang imellem.

HUSK også – at generalforsamling afholdes altid den sidste mandag i januar måned. Datoen for næste års generalforsamling vil blive lagt på hjemmesiden så snart vi har fået bekræftet, at vi kan låne Rådhushallen – dvs. engang i løbet af februar / marts måned i år.

Jeg er desværre igen i år nødt til at nævne KMD – og løntræk. Vi har oplevet flere fejl i år, hvor nogle af jer har fået tillagt et månedlig kontingent i stedet for et løntræk, andre hvor løntrækket pludselig er stoppet, og andre igen, at den kontingent, der allerede var trukket blevet tilbageført og udbetalt. DERFOR – hvis I har løntræk, vil vi anbefale, at I engang i mellem tjekker jeres lønseddel.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle jer, der har hjulpet med de mange praktiske gøremål i løbet af året.
Og som nuværende formand, vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og bidrag til bestyrelsesarbejdet, hvor en positiv tilgang til bestyrelsesarbejdet og ikke mindst de forskellige kompetencer, der er til stede gør, at jeg oplever vi er i stand til at løse alle de forskelligartede funktioner, som er en forudsætning for en god og effektiv bestyrelse.
Jeg vil også takke Aarhus Kommune for at stille Rådhushallen og rådhusbetjente til rådighed ved afvikling af fernisering og generalforsamling og for at være med til at brande kunstforeningen ved opslag på kommunes hjemmeside og på den digitale infotavle ved indgangen til Rådhuset.

Kære medlemmer – om lidt skal vi i gang med selve lodtrækningen.

Sidste år var det første gang vi gik i luften med ”digital lodtrækning” – og dette heldigvis med stor succes. Derfor vil det også foregå digitalt i år.

Er du heldig at blive udtrukket – så benyt din chance for at få et kunstværk med hjem. Også selv om det ikke lige var en af dine første prioriteter.

Da der altid er medlemmer, der er udtrukket, som ikke er til stede, er vi nødt til at trække en del ekstra numre, så vi sikre på, at alle værker bliver bortloddet. Vi udtrækker derfor 175 numre. Hvis dit nummer bliver udtrukket blandt de sidste, kan dette desværre betyde, at alle kunstværker er bortloddet inden det bliver din tur, så du ikke får et værk med hjem. Men vi synes dette er bedre, end at der er værker tilbage, som ikke er valgt.

Inden seancen starter, må jeg på bestyrelsens vegne henstille til at ingen – selv tager det billede eller flytter den skulptur man har valgt. Der vil være en fra bestyrelsen eller en af bestyrelsens hjælpere tilstede, som vil overrække værket til det heldige medlem. Og giv dig tid til at vælge – der er ikke noget, der haster og du kan ikke vælge om.

Så kaste jer ud i det. … og – HUSK: ”Der findes noget for enhver smag undtagen den dårlige”. Tak for ordet.

Helle Keblovszki
Formand
25.01.2016

Permanent link til denne artikel: http://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=1013