«

»

jan 09

Print denne Indlæg

Indkaldelse til generalforsamling 5.2.2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

 

Mandag den 5. februar 2018, kl. 19.30 (BEMÆRK ÆNDRET DATO)
afholder Århus Rådhus Kunstforening ordinær generalforsamling i Rådhushallen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Birgitte Kristensen (villig til genvalg)
  Michael Middelfart (villig til genvalg)Valg af suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen bortloddes de kunstværker, der er indkøbt i 2017. Medlemmer, der har betalt kontingent for hele regnskabsåret, kan deltage i lodtrækningen.

Gevinsterne vælges i den rækkefølge medlemsnumrene bliver udtrukket. Et medlem kan kun vinde én gevinst. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan give skriftlig fuldmagt til valg af en gevinst. Fuldmagt kan ikke gives til et bestyrelsesmedlem.

Kunstværkerne udstilles i Rådhushallen fra torsdag den 1. februar 2018. Åbningstiden er hverdage fra kl. 10 – 17, lørdag fra kl. 10 – 14.

Lørdag den 3. februar 2018 kl. 12.00 vil Michael Middelfart fortælle om kunstværkerne ved en rundvisning på udstillingen, hvor årets kunstner, Allan Stochholm, også vil være til stede.

Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen er du velkommen til at kontakte
Birgitte Kristensen, tlf. 29 20 45 86.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Birgitte Kristensen, Michael Middelfart, Bente Døvling, Aino Lykke Riis, Jette Blaase Johansen og Susanne Dyrlund Nielsen

 

OBS!
Vi har lovet at gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at benytte Rådhusets p-pladser – hverken i forbindelse med fernisering eller generalforsamling.

 

Permanent link til denne artikel: http://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=1299