«

»

jan 08

Print denne Indlæg

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 28. januar 2019, kl. 19.30
afholder Århus Rådhus Kunstforening ordinær generalforsamling i Rådhushallen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
   1. Aino Lykke Riis (villig til genvalg)
   2. Jette Blaase Johansen (villig til genvalg)
   3. Bente Døvling (villig til genvalg)
  2. Valg af suppleant – Susanne Dyrlund Nielsen ønsker ikke genvalg
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bortloddes de kunstværker, der er indkøbt i 2018. Medlemmer, der har betalt kontingent for hele regnskabsåret, kan deltage i lodtrækningen.

Gevinsterne vælges i den rækkefølge medlemsnumrene bliver udtrukket. Et medlem kan kun vinde én gevinst. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan give skriftlig fuldmagt til valg af en gevinst. Fuldmagt kan ikke gives til et bestyrelsesmedlem.

Kunstværkerne udstilles i Rådhushallen fra torsdag den 24. januar 2019. Åbningstiden er hverdage fra kl. 10 – 17, lørdag fra kl. 10 – 14.

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 12.00 er der fernisering, og her vil Michael Middelfart fortælle om kunstværkerne ved en rundvisning på udstillingen, hvor årets kunstner, Jon Gislason, også vil være til stede.

Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte formand Birgitte Kristensen Carmichael, tlf. 29 20 45 86.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Birgitte Kristensen Carmichael, Michael Middelfart, Bente Døvling, Aino Lykke Riis, Jette Blaase Johansen og Susanne Dyrlund Nielsen

8. januar 2018

 

Permanent link til denne artikel: http://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=1467