Indkaldelse til generalforsamling 30. januar 2023

INDKALDELSE TIL ÅRLIG GENERALFORSAMLING

Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30 afholder Århus Rådhus Kunstforening ordinær generalforsamling i Rådhushallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet
 5. Indkomne forslag (ingen)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  -Bente Døvling (ønsker ikke genvalg)
  -Aino Lykke Riis (villig til genvalg)
  -Jette Blaase Johansen (villig til genvalg)
  Valg af suppleant:
  -Michael Middelfart (villig til genvalg)
  Valg af revisor og revisorsuppleant (villig til genvalg)
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bortloddes de kunstværker, der er indkøbt i 2022. Medlemmer, der har betalt kontingent for hele regnskabsåret, kan deltage i lodtrækningen.

Gevinsterne vælges i den rækkefølge medlemsnumrene bliver udtrukket. Et medlem kan kun vinde én gevinst. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan give skriftlig fuldmagt til valg af en gevinst. Fuldmagt kan ikke gives til et bestyrelsesmedlem.

Kunstværkerne udstilles i Rådhushallen fra torsdag den 26. januar 2023. Åbningstiden er hverdage fra kl. 10–17.

Lørdag den 28. januar 2023 kl. 12.00 er der fernisering, og her vil Michael Middelfart fortælle om kunstværkerne ved en rundvisning på udstillingen, hvor årets kunstner, Kristian Bruun Djurhuus aka Mormor, også vil være til stede.

Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte formand Birgitte Kristensen Carmichael – bikri@aarhus.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Birgitte Kristensen Carmichael, Bente Døvling, Aino Lykke Riis, Jette Blaase Johansen, Tim Kristensen og Michael Middelfart

Permanent link til denne artikel: https://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=2499