Velkomstinformation

Velkommen i Århus Rådhus Kunstforening

Århus Rådhus Kunstforening har eksisteret siden 1955 og der er nu 570 medlemmer i foreningen.

Foreningens primære formål er at indkøbe kunst og i den sammenhæng fremme interessen for kunsten.

HJEMMESIDE:
Vores hjemmeside – www.aarhusraadhuskunstforening.dk – er foreningens eneste mulighed for kommunikation mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer.

Her kan du læse mere om foreningen og se nogle af de indkøbte kunstværker.

Du kan også få oplysninger om interessante aktiviteter og arrangementer inden for kunstens verden, der kan tænkes at have medlemmernes interesse.

BESTYRELSEN:
Vi afholder ca. 8 bestyrelsesmøder om året og har du nogle spørgsmål eller forslag til foreningen kan du naturligvis altid henvende dig til bestyrelsen via foreningens hjemmeside.

Vi behandler alle henvendelser fra medlemmer / kunstnere på vore bestyrelsesmøder, hvor vi også planlægger ”Årets tema”, kunstnerbesøg og, indkøb. Derudover vælger vi hvem der skal være ”Årets kunstner”.

INDKØB AF KUNST:
Det er bestyrelsen, der forestår de forskellige kunstindkøb – gerne med inspiration og input fra foreningens medlemmer.

Vi indkøber kunstværker på et vist kunst- og prisniveau og der bliver hvert år indkøbt kunst for over 400.000 kr. svarende til godt 100 værker. Disse kan være akryl- eller oliemalerier, akvareller, grafik, keramik, glas eller skulpturer.

De indkøbte værker opbevares i arkiv eller hænges op på nogle af de kommunale arbejdspladser indtil de skal udstilles i Rådhushallen i januar.

UDSTILLINGER:
De kunstværker der bliver indkøbt i løbet af året vil blive præsenteret ved en udstilling i Rådhushallen fra torsdagen før afholdelse af generalforsamlingen i januar.

Udstillingen åbnes med en fernisering lørdagen før generalforsamlingen – kl. 12.00 – hvor alle er velkomne og hvor ”Årets kunstner” vil være til stede og præsentere egne værker.

GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen afvikles altid sidste mandag i januar (hvis Rådhushallen er ledig – ellers den næstkommende mandag) og indkaldelse til generalforsamling sker via hjemmesiden.

På generalforsamlingen foretages den årlige udlodning af de kunstværker, som er udvalgt og indkøbt i årets løb. For at deltage i lodtrækningen skal du være personligt til stede. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen kan du give et andet medlem en fuldmagt til af vælge. Fuldmagten skal være skriftlig og skal afleveres til et bestyrelsesmedlem, hvis dit medlemsnummer bliver udtrukket.

BORTLODNING AF KUNSTVÆRKER:
Du optjener 1 lod for hvert år du har været medlem  – og deltager altid med det antal lodder du har ”optjent” – dog altid mindst 1 lod.

De forskellige kunstværker har en værdi af enten 3 eller 6 lodder. Bliver du udtrukket har du mulighed for at vælge et kunstværk – uanset hvor mange lodder du har ”optjent”. Deltager du f.eks. med 2 lodder og vælger et kunstværk til 6 lodder – har du næste år minus 4 lodder, men deltager stadig med 1 lod.

Hvis du ikke vinder – eller beslutter dig for ikke at vælge – overføres dit lod / dine lodder til næste års udtrækning.

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du meget velkommen til at kontakte os – gerne via hjemmesiden.

Her kan du hente velkomstfolder  [åbner pdf]:
Aarhus Rådhus Kunstforening velkomstfolder

Permanent link til denne artikel: https://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=16