Om foreningen

Hvad er Århus Rådhus Kunstforening?

Århus Rådhus Kunstforening blev stiftet i 1955 og har 570  medlemmer pr. 1. januar 2024.

Alle ansatte ved Aarhus Kommune kan blive medlem.
Medlemmer betaler et kontingent på kr. 60,00 pr. måned.

Specielt til dig der ikke får trukket kontingent via lønnen
Med baggrund i ændringen i vedtægternes § 4 bedes du enten oprette en månedlig bankoverførelse på 60 kr. eller indbetale et helt års kontingent kr. 720,00 inden den 1. april indeværende år. Til brug herfor kan du anvende følgende kontonummer: Reg.nr.: 2316 Kontonummer: 9510 000 965

Århus Rådhus Kunstforening køber kunst på udstillinger eller direkte hos kunstnere.

Århus Rådhus Kunstforening udstiller i januar måned alle kunstværker indkøbt i årets løb.

I forbindelse med udstillingen afholdes generalforsamling og de indkøbte kunstværker udloddes blandt medlemmerne.

For at deltage i udlodningen på generalforsamlingen skal du have været medlem i 1 år. (betalt kontingent svarende til 1 år)

Ønsker du at blive medlem af foreningen kan du skrive til os via denne side [Kontakt].
Du vil herefter blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem.

Permanent link til denne artikel: https://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=1