FAQ om bortlodningen

Hvert år i januar afholdes årets store begivenhed – bortlodning af de indkøbte kunstværker.
Det foregår i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling.

Hvordan foregår bortlodningen?

Der trækkes lod om den rækkefølge, efter hvilken medlemmerne har ret til at vælge blandt de indkøbte kunstværker.

Det først udtrukne medlem vælger frit mellem de indkøbte kunstværker. Det andet udtrukne medlem vælger blandt de resterende kunstværker og så fremdeles.

Hvis ingen af de indkøbte værker frister behøver du ikke at vælge. Dit / dine lodder går blot videre til næste år.

Du kan kun vinde én gevinst pr. år pr. medlemskab og du skal være til stede eller være repræsenteret ved fuldmagt for at vinde.

Hvor mange lodder deltager jeg med?

Du optjener 1 lod for hvert års uafbrudt medlemskab af kunstforeningen, og deltager med det antal lodder du har ”optjent” – dog altid med mindst 1 lod.

De forskellige kunstværker bliver værdisat med enten 3 eller 6 lodder. Bliver du udtrukket har du mulighed for at vælge lige netop det kunstværk du ønsker – uanset hvor mange lodder du har.

Eksempel:

Deltager du fx med 2 lodder og vælger et kunstværk til 6 lodder – har du næste år minus 4 lodder, men deltager stadig med 1 lod.

Hvis du ikke vinder – eller beslutter dig for ikke at vælge – overføres dit lod / dine lodder til næste års udtrækning, hvor du så deltager med 3 lodder.

Hvor kan man se hvor mange lodder man har?

I januar måned lægges en medlemsoversigt på hjemmesiden, her fremgår det hvor mange lodder du deltager med.

Hvor lang tid har jeg til at vælge, hvis jeg vinder?

Vi vil anbefale, at du allerede inden lodtrækningen har lavet en prioriteret ønskeliste. Værkerne kan ses i Rådhushallen fra torsdagen før afholdelse af generalforsamlingen, hvor du også har mulighed for at tage en oversigt over alle værkerne med dig hjem. Der er typisk mellem 75-100 værker at vælge imellem, og de plejer at være fordelt i løbet af et par timer.

Permanent link til denne artikel: https://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=443